Bakgrunnsinformasjon

TEMI er et etterutdanningsprosjekt innen naturfag, rettet mot lærere i ungdomskolen. Prosjektet er finansiert av EUs 7. rammeprogram for utdannelse.

Call identifier: FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2012-1

Topic SiS.2012.2.2.1-1: Supporting actions on Innovation in the classroom: teacher training on inquiry based teaching methods on a large scale in Europe.

Mål og visjon

TEMI er et etterutdanningsprosjekt som har som mål å gjøre læreren bedre til å engasjere elevene sine i naturfag, og å utvikle utforskende undervisningsopplegg.

I TEMI samarbeides det på tvers av landegrensene i Europa, og vi ønsker å innføre «utforskningslaboratorier», basert på selve kjernen i naturfag, nemlig at elevene selv skal løse naturens mysterier. Utforskningslaboratoriene bruker forskere og kommunikasjonskyndige personer (f.eks. skuespillere, tryllekunstnere etc.) til å formidle hvordan engasjerende utforskning kan brukes i undervisningen.

TEMI jobber for at elever skal bli trygge på å utforske, og at de i prosessen skal bli gode Forskerspirer, i tråd med kunnskapsløftet. Prosjektet tar også sterkt hensyn til den følelsesmessige delen av det å lære. Vi vil formidle hvordan man får eleven til å ha lyst til å lære mer, ved å utforske mysterier og jobbe med utforskning av egne problemstillinger. Gjennom denne metoden vil elevene selv oppdage kunnskap, i motsetning til å bli fortalt kunnskap på den tradisjonelle måten.

Utforskende arbeidsmetoder i naturfag

Utforskning er definert som en prosess der man definerer et problem, ser kritisk på egne eksperimenter, endrer ulike variabler, planlegger undersøkelser, leter etter informasjon, lager modeller, debatter og utformer egne argumenter. Med utforskningsbasert undervisning i naturfag tar vi steget videre med å holde fokuset på viktigheten av det å bruke eksperimentet som metode (”Science Education NOW: A renewed Pedagogy for the Future of Europe”, European Commission, 2007).

Utforskende arbeidsmetoder bidrar til en lysere fremtid for naturfag, er med på å skape en mer positiv innstilling til naturfag blant elevene, og promoterer vitenskapelig tenkning.

For at TEMI skal oppnå endringer på en effektiv måte, bestemte vi oss for å bruke det samme perspektivet som har kommet frem gjennom moderne forskning, og som er pragmatisk for virkelige skolesammenhenger. Vi tror at den mest produktive definisjonen av utforskning er den der undervisningen er lagt opp slik at elevene bruker bestemte sett av ferdigheter for å utforske. Disse ferdighetene har blitt tydelig beskrevet av US National Research Council (2000), og er konsistente med det som fremkommer i EU rapporten Science Education: NOW, som argumenterer for at utforskning gir elevene mulighet til å utvikle «nødvendige intellektuelle ferdigheter». De 5 ferdighetene innen utforskning er at:

 1. elevene blir engasjert til å utforske naturfaglige spørsmål
 2. elevene peker på bevis når de besvarer spørsmål
 3. elevene formulerer forklaringer basert på bevis
 4. elevene kobler sine egne forklaringer til vitenskapelig kunnskap
 5. elevene kommuniserer og forsvarer forklaringer til andre

TEMI vil hjelpe lærere med å bedømme selv det nivået for utforskning som passer best i deres omstendigheter, eksempelvis elevenes nåværende ferdighetsnivå.

Hva er et mysterium?

I naturfaglig utdanning er et mysterium et fenomen, en hendelse eller en fortelling, som vekker en følelse av undring og forbauselse i eleven. Det setter i gang en følelsesbundet «vil vite» følelse, som fører til nysgjerrighet som igjen gir utspring i undrende spørsmål. Disse kan så som finnes svar på gjennom utforskning. Et mysterium er et godt dersom det:
 • ikan undersøkes og bli vitenskapelig forklart
 • pskaper stort engasjement hos elevene
 • skaper nysgjerrighet som fører til at elevene stiller undrende spørsmål
 • gjør ferdigheter innen utforskning som en del av svaret på mysteriet dekker nasjonale læringsmål
 • er enkelt nok til å være en «uventet hendelse», og skape kognitiv konflikt
 • er kort tid mellom mysterium og svar på mysteriet(1-2 økter)
 • introduseres med en pedagogikk som avhenger av selve mysteriet
Et mysterium er lite passende for utforskning i klasserommet dersom det:
 • kun engasjerer læreren, og elevene ikke blir motivert
 • genererer lite nysgjerrighet og læreren må gjøre all jobben
 • kun kan bli løst ved hjelp av naturfaglige konsepter som er for avanserte for elevenes nåværende nivå
 • er lite relevant i forhold til læringsmål
 • er for komplekst, og elevene forklarer det som “magi» (et triks jeg ikke trenger å forklare)

Team

Prosjektet TEMI samler 13 partnerinstitusjoner fra 11 land i Europa.

Koordinator

Queen Mary, University of London, UK

Apper og utvikling av nettside

CNOTINFOR, Portugal

Evaluering av effekt

TRACES, France

Promotering, formidling og nettverk

STERRENLAB, The Netherlands

Lærerutdanninger

Università degli Studi di Milano, Italy

Bremen University, Germany

University of Limerick, Ireland

Sheffield Hallam University, UK

Hogskolen I Vestfold, Norway

University of Vienna, Austria

Leiden University, The Netherlands

Charles University, Czech Republic

Weizmann Institute of Science, Israel