Achtergrondinformatie

TEMI is een educatief wetenschapsproject met als doelgroep middelbare scholen. Het wordt gefinancierd door de Europese Commissie vanuit het Seventh Framework Programma (FP7) in de categorie Capacities, Science in Society, Coordination Action.

Call identifier: FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2012-1

Topic SiS.2012.2.2.1-1: Supporting actions on Innovation in the classroom: teacher training on inquiry based teaching methods on a large scale in Europe.

Doel en visie

TEMI richt zich op het geven van lerarentrainingen met het doel om wetenschaps- en wiskundeonderwijs te vernieuwen door heel Europa, door docenten nieuwe vaardigheden te geven om hun leerlingen te enthousiasmeren. Daarnaast ontwikkelt TEMI nieuwe lesmaterialen en biedt het uitgebreide ondersteuning om onderzoekend leren op een effectieve manier in het klaslokaal te introduceren.

We doen dit door samen te werken met lerarentrainingsinstituten en Europese docentennetwerken, waar we innovatieve trainingsprogramma’s willen implementeren genaamd enquiry labs. Deze zijn gebaseerd op de wetenschappelijke kernconcepten en de boeiende activiteit van het oplossen van mysteries, i.e. het onbekende verkennen. De enquiry labs gebruiken wetenschappers en communicatieprofessionals (bijv. acteurs, motivatiesprekers, illusionisten, etc.) om leraren te begeleiden in de overgang naar het gebruiken van onderzoekend leren in de wetenschapsles.

TEMI hanteert een duidelijke definitie van onderzoekend leren in termen van een cognitieve set vaardigheden, en richt zich op een stapsgewijze vooruitgang om leerlingen een duwtje in de juiste richting te geven om zelfverzekerde onderzoekers te worden. Het project besteedt evenveel aandacht aan de emotionele kant van leren. We helpen docenten om leerlingen een diepe motivatie voor leren te laten ontwikkelen, door het gevoel naar voren te brengen van mysterie, verkenning en ontdekking, wat de kern is van alle wetenschap.

Onderzoekend leren in wetenschapseducatie

By definition, inquiry is the intentional process of diagnosing problems, critiquing experiments, and distinguishing alternatives, planning investigations, researching conjectures, searching for information, constructing models, debating with peers, and forming coherent arguments. [...] Inquiry-Based Science Education is a problem-based approach but goes beyond it with the importance given to the experimental approach. (“Science Education NOW: A renewed Pedagogy for the Future of Europe”, Europese Commissie, 2007)

Onderzoekend leren houdt een grote belofte in voor wetenschapseducatie, om de negatieve lijn een halt toe te roepen die er in de houding zit van leerlingen ten opzichte van wetenschap en wiskunde, en om van wetenschappelijk denken de norm te maken. Toch vraagt het een grote verschuiving in de huidige gang van zaken in het klaslokaal.

Om TEMI effectief te laten zijn op het bewerkstelligen van verandering, hebben we besloten om vanuit een perspectief te kijken dat praktisch is voor de implementatie in echte scholen. We geloven dat de productiefste definitie van onderzoekend leren is dat het zich ruwweg richt op een specifieke set vaardigheden van leerlingen. Deze vaardigheden zijn duidelijk omschreven door het Amerikaanse National Research Council (2000), en zijn consistent met het rapport van de EU (Science Education: NOW), dat redeneert dat onderzoekend leren leerlingen helpt om ‘cruciale intellectuele vaardigheden’ te ontwikkelen. De vijf gebieden van de set vaardigheden zijn:

 1. Leerlingen raken betrokken bij wetenschappelijk georiënteerde vragen.
 2. Leerlingen geven prioriteit aan bewijs bij het beantwoorden van vragen.
 3. Leerlingen formuleren verklaringen op basis van bewijs.
 4. Leerlingen koppelen verklaringen aan wetenschappelijke kennis.
 5. Leerlingen communiceren en rechtvaardigen verklaringen aan anderen.

Deze set vaardigheden kan uitgewerkt worden om tegemoet te komen aan leerlinggeoriënteerde elementen van andere visies. Dit omdat onderzoekend leren niet een alles-of-niets zaak is, maar we docenten willen helpen in het beoordelen van wat het optimale enquiry level is om te schikken naar de lokale omstandigheden, i.e. de huidige set vaardigheden van hun klas.

Wat is een mysterie?

Een mysterie is een op het eerste gezicht ‘magisch’ verschijnsel, dat wel degelijk wetenschappelijk verklaard kan worden. Door eerst een demonstratie te geven van een mysterie, wekt een leraar de interesse van de leerlingen. Vervolgens vraagt hij of zij de leerlingen om zelf met een wetenschappelijke verklaring te komen voor de schijnbare magie waar ze zojuist getuige van zijn geweest. Op deze manier doen ze via onderzoekend leren wetenschappelijke kennis op. Dit heeft als voordeel dat de opgedane kennis beter wordt onthouden. Bovendien ontwikkelen leerlingen zo de vaardigheid om zelf vragen te formuleren en op een logische manier een probleem te benaderen. Een mysterie is een goed mysterie voor in de klas als het:
 • Onderzocht en wetenschappelijk verklaard kan worden binnen de competentie van de leerlingen
 • Betrokkenheid genereert bij leerlingen
 • Nieuwsgierigheid opwekt en leidt tot vragen van leerlingen
 • Kennis en onderzoeksvaardigheden onderdeel maakt van het oplossen op het mysterie
 • Voldoende raakvlak heeft met het nationale curriculum om de bestede tijd te kunnen verantwoorden
 • Simpel genoeg is om een tegenstrijdigheid op te werpen en een cognitief conflict te creëren
Een mysterie is een slecht mysterie voor in de klas als het:
 • Alleen de docent betrokken maakt, maar de leerlingen niet enthousiast
 • Weinig nieuwsgierigheid opwekt en de leraar al het werk moet doen
 • Wordt verklaard aan de hand van wetenschappelijke concepten die te moeilijk zijn voor de leerlingen om te snappen
 • Niet aansluit op het onderwerp dat volgens het curriculum moet worden behandeld
 • Te complex is, en door leerlingen wordt afgedaan als ‘magie’ (een truc die niet verklaard hoeft te worden)

Team

Het TEMI project bestaat uit 13 partners uit 11 verschillende landen over heel Europa.

Coördinator

Queen Mary, University of London, UK

Apps en Website Ontwikkeling

CNOTINFOR, Portugal

Effect Evaluatie

TRACES, France

Promotie, Verspreiding en Netwerken

STERRENLAB, The Netherlands

Docent Training Centra

Università degli Studi di Milano, Italy

Bremen University, Germany

University of Limerick, Ireland

Sheffield Hallam University, UK

Hogskolen I Vestfold, Norway

University of Vienna, Austria

Leiden University, The Netherlands

Charles University, Czech Republic

Weizmann Institute of Science, Israel